Thong Thả đã có một bài viết tóm tắt những công việc doanh nghiệp mới thành lập phải làm với kế toán. Hôm nay Thong Thả xin bổ sung thêm một bài viết chi tiết hơn về các thủ tục về thuế mà doanh nghiệp mới thành lập cần phải làm.

Các thủ tục thuế mà doanh nghiệp mới thành lập cần thực hiện gồm như sau:

1. Kê khai & nộp thuế : 

– Kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký thuế (GCN/ĐKT), doanh nghiệp có nghĩa vụ phải kê khai (kể cả trong trường hợp tạm ngưng kinh doanh, không phát sinh mua vào bán ra, chưa sử dụng hoá đơn) và nộp thuế.

– Nơi nộp hồ sơ kê khai thuế : Nộp tại Cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo phiếu chuyển quản lý.

– Nơi nộp thuế : Kho bạc Nhà nước Quận huyện (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở)

2. Đăng ký thuế bổ sung : Theo mẫu 08/ĐKT, nộp tại Cục thuế

A. Những nội dung chưa đăng ký (thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký lần đầu) : 

Tài khoản ngân hàng (số hiệu tài khoản, tên ngân hàng). Khi thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ mua vào, doanh nghiệp nên thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (Họ và tên, số CMND, địa chỉ). Doanh nghiệp nên chọn nhân viên kế toán chuyên nghiệp để đảm bảo việc ghi sổ sách kế toán đúng qui định ngay từ ngày đầu thành lập.

B. Những thay đổi khác so với nội dung đã đăng ký thuế : (Thời hạn 10 ngày sau khi thay đổi). Riêng việc thay đổi trụ sở, DN chỉ được di chuyển trụ sở sau 5 ngày kể từ ngày đăng ký thay đổi với cơ quan thuế.

C. Trong trường hợp tạm thời di chuyển trụ sở : Doanh nghiệp phải đăng ký địa chỉ liên lạc mới, thời hạn 5 ngày trước khi di chuyển.

3. Xử lý vi phạm : Vi phạm về thời hạn đăng ký thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo điểm 1, mục 1, phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ban hành ngày 18/05/2004

B. NỘP HỒ SƠ QUẢN LÝ THUẾ BAN ĐẦU : (theo công văn số 12750/CT-TTHT ngày 12/12/2006)

1. Thời hạn : Theo hướng dẫn trên phiếu chuyển quản lý.

2. Hồ sơ :

A/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (1 bản sao có chứng thực sao y bản chính).

B/ Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc hoặc giám đốc (1 bản chính)

C/ Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán ( 1 bản chính)

Ghi chú : Cơ quan thuế trực tiếp quản lý sẽ lập Biên bản làm việc ban đầu với doanh nghiệp về việc tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn mở sổ sách kế toán..

C. KÊ KHAI THUẾ :

C1. Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp và bảng đăng ký tổng quỹ lương phải trả trong năm 

1. Thời hạn : chậm nhất không quá ngày 20 của tháng sau, kề từ tháng được cấp GCN/ĐKT.

2. Hồ sơ :

A/ Bảng đăng ký kế hoạch tiền lương 

B/ Mẫu tờ khai 02A/TNDN đã được ban hành kèm theo thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 

Ghi chú : Từ năm thứ hai trở đi, thời hạn nộp hồ sơ trên là ngày 25 tháng 01.

C2. Thuế giá trị gia tăng : (kê khai hàng tháng) 

1. Thời hạn : hạn chót là ngày 20 của tháng sau.

2. Hồ sơ : Mẫu số 01/GTGT và các bảng kê, bảng giải trình. Các mẫu biểu đã được ban hành kèm theo thông tư 127/2004/TT-BTC ngày 27 thàng 12 năm 2004. Doanh nghiệp có thể tải phần mềm kê khai từ website của Cục Thuế Cục thuế Hà Nội. 

Thuế Thu nhập cá nhân : (kê khai hàng tháng)

1. Thời hạn : Ngày 10 của tháng sau kể từ tháng có phát sinh thuế phải nộp.

2. Hồ sơ : Các mẫu biểu đã được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005

Lưu ý : Nếu có phát sinh thuế, cuối năm dương lịch doanh nghiệp phải lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN để nộp cho cơ quan thuế.

C4. Xử lý vi phạm: Vi phạm về thời hạn kê khai thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo điểm 1,2 hoặc 3, mục 1, phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ban hành ngày 18/05/2004.

Ghi chú : Các doanh nghiệp nên nộp tờ khai thuế hàng tháng qua đường bưu điện.

D. NỘP THUẾ :

1. Thuế môn bài :

Các đơn vị thành lập sau ngày 30/6 thì chỉ nộp môn bài bằng 50% mức thuế cả năm.

Thời hạn: Ngày 30/1 đối với những cơ sở đã hình thành từ các năm trước ; 30 ngày kể từ ngày thành lập mới chi nhánh, cửa hàng, cửa hiệu.

2. Thời hạn, tài khoản KBNN để nộp các loại thuế : Xin vui lòng tra cứu tại website của Cục thuế Hà Nội

3. Doanh nghiệp liên hệ cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được cấp Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước.

4. Doanh nghiệp nên nộp thuế bằng hình thức chuyển khoản.

Đ. THỦ TỤC IN HOẶC MUA HOÁ ĐƠN LẦN ĐẦU :

1. Tự in hoá đơn GTGT: (Cơ quan thuế khuyến khích doanh nghiệp đăng ký sử dụng hoá đơn tự in)

A. Hồ sơ gồm : 

– Văn thư đăng ký sử dụng hoá đơn tự in (theo mẫu ).

– Mẫu hoá đơn do tổ chức, cá nhân tự thiết kế (*) .

– Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao).

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản chính kèm theo bản photocopy.

-Chứng minh nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) của người đứng đầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bản sao).

Bậc thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế môn bài cả năm

Bậc 1 
Doanh thu: Trên 10 tỷ đồng
Mức thuế: 3.000.000đ

Bậc 2
Doanh thu: Từ 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng
Mức thuế: 2.000.000đ

Bậc 3
Doanh thu: Từ 2 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng
Mức thuế: 1.500.000đ

Bậc 4
Doanh thu: Dưới 2 tỷ đồng
Mức thuế: 1.000.000đ

B. Nơi nộp hồ sơ: Đối với Tổng công ty, tập đoàn, liên hiệp có nhiều công ty, xí nghiệp, đơn vị, chi nhánh đóng ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ với Tổng cục thuế, đối với các tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ tại Phòng quản lý ấn chỉ  Cục thuế Hà Nội .

Ghi chú : (*) Mẫu hoá đơn phải có các chỉ tiêu như : tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số hoá đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng; tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng; thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT (nếu có), tổng cộng tiền thanh toán, in theo công văn số: ……ngày … tháng …năm…của cơ quan thuế và tên nhà in hoá đơn. Sau khi in hoá đơn tổ cức cá nhân phải đăng ký lưu hành hoá đơn tự in với Cơ quan thuế nơi đăng ký sử dụng hoá đơn gồm : Ký hiệu, số lương, số hoá đơn ( từ số … đến số … ). Khi thay đổi mẫu hoá đơn tổ chức, cá nhân phải đăng ký lại

2. Mua hoá đơn GTGT do cơ quan thuế cung cấp: 

A. Hồ sơ gồm :

– Đơn xin mua hoá đơn (theo mẫu).

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh.

– Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký giới thiệu người đến cơ quan thuế liên hệ mua hoá đơn. Trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh nhân dân của người được giới thiệu đến liên hệ mua hoá đơn.

– Khi đến mua hoá đơn, người đứng tên trên giấy giới thiệu phải xuất trình chứng minh nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) với cơ quan thuế.

B. Nơi nộp hồ sơ : Cơ quan thuế trực tiếp quản lý

Trên đây là những nội dung hết sức quan trọng mà các doanh nghiệp mới thành lập cần hết sức lưu ý thực hiện. Nếu công ty bạn mới khởi nghiệp với bộn bề những lo toan về kinh doanh, doanh nghiệp của bạn thậm chí bắt đầu quá nhỏ để thuê riêng một kế toán có chuyên môn thì bạn nên tham khảo những gói dịch vụ kế toán trọn gói của Thong Thả.

Với gói dịch vụ chỉ trên 1 triệu đồng/tháng, các chuyên viên của chúng tôi sẽ quản lý toàn bộ công việc kế toán cho doanh nghiệp non trẻ của bạn. 

Đặc biệt trong năm 2013, Thong Thả còn có Ưu đãi đặc biệt dành cho doanh nghiệp mới thành lập miễn phí 100% dịch vụ kế toán trọn gói. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để biết chi tiết.